Categorieën
Geen categorie Nieuwsbericht

Vakantie 10 juli t/m 14 augustus 2017

Beste Netmeppers,
Op verzoek van de stichting huisvesting W.M.C. heeft Heton Accommodatiebeheer besloten om sporthal Rolduc beschikbaar te stellen voor huisvesting van de buitenlandse gasten gedurende het gehele W.M.C.
Voor ons Netmeppers betekent dat we op maandag 10 juli en maandag 17 juli geen gebruik kunnen maken van de sporthal.
Daarbij hebben we ook nog te maken met de vakantieperiode, waarbij de sporthal gesloten is van 24 juli 2017 t/m 14 augustus 2017.
Dat betekent voor ons dat we op maandag 3 juli nog kunnen badmintonnen.
Op maandag 21 augustus beginnen we weer fris en uitgerust met badmintonnen.
namens het bestuur,
Harry Ritzen, secretaris
PS; DENK AAN DE CONTRIBUTIE!!!!!!!  Gelieve de contributie van € 50,00 voor de tweede helft van 2017  te betalen voor
15 juli 2017.