Spelregels

De Service

Een correcte service is goed als:  – deze onderhands (Het racketblad moet naar beneden wijzen.) geslagen wordt  – deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld;  – de serveerder niet op of tegen de lijnen staat;  – de serveerder met beide voeten op de grond staat.

Service dubbelspel

Ieder team heeft een servicebeurt.  – Bij een even stand wordt vanuit het rechter vak geserveerd. Bij een oneven stand uit het linker. – In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden door dezelfde speler.  – Er wordt alleen van serveervak gewisseld als jezelf (of je partner) een punt maakt.

Telling

Er wordt gespeeld op basis van het rally-point systeem (elke punt is ook echt een punt, de oude situatie dat je alleen kan scoren bij eigen service is komen te vervallen). De wedstrijd gaat om 2 gewonnen games tot 21 punten. Een game dient met minimaal 2 punten verschil gewonnen te worden. Indien dit niet het geval is (bijvoorbeeld bij een stand van 21-20) wordt er net zolang doorgespeeld totdat er 2 punten verschil is, maar uiterlijk totdat een van beide spelers als eerste de 30 punten heeft bereikt (30-29 kan dus voorkomen). Doel van het spel is het winnen van 2 games.

Je scoort een punt als …

als je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat;  – als de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond of zijmuren of buiten jouw speelveld slaat;  – als de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is;  – als de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Je krijgt een punt tegen als …

als de shuttle binnen je speelveld op de grond valt;  – als de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveervak van je tegenstander valt;  – als je in het net slaat;  – als je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Overigens, een service die via het net binnen het serveervak valt is dus wel degelijk een punt!

Een let is

Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle van anderen in jouw veld valt).