Contributie

De contributie bedraagt  60,00 euro per half jaar (6 maanden).  De contributie dient in januari (deel 1) & in juli (deel 2) voldaan te worden.

Het bedrag dient bij de penningmeester betaald te worden.