Contributie

De contributie bedraagt  50,00 euro per half jaar (6 maanden).  De contributie dient in januari (deel 1) & in juli (deel 2) voldaan te worden.

Deze dient per bank / giro overgemaakt te worden naar:

SNS bank Kerkrade 

ibanrekeningnr.: NL43SNSB0955062063
ten name van: Badmintonclub de Netmeppers te Kerkrade
onder vermelding van:  voor + achternaam